Printen

Noorderlicht GGZ

Hartelijk welkom bij Noorderlicht GGZ. Wij zijn een instelling voor Basis GGZ en Specialistische GGZ in de stad Groningen. 

In verband met een aanmeldstop, kunnen er op dit moment, in elk geval tot 01-01-2019,

geen nieuwe cliënten worden aangemeld.

Bel voor meer informatie met het aanmeldbureau 050 – 763 0408.

 

Noorderlicht-GGZ is een kleinschalige GGZ-zorgaanbieder, gevestigd in de stad Groningen, die ambulante behandeling biedt aan volwassenen. Ons aanbod bestaat uit kortdurende generalistische basis GGZ en specialistische GGZ voor cliënten met langdurige psychiatrische problematiek.

De doelstelling van Noorderlicht GGZ is om kwalitatief goede behandeling en (maatschappelijke) activering aan te bieden met als resultaat dat de zorgbehoefte van cliënten structureel verminderd wordt.

We willen in samenhang met de individuele behandeling aandacht besteden aan de omgeving van de cliënt: woonbegeleiding, het netwerk erbij betrekken, activering en/of arbeidsre-integratie of dagbesteding. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met de cliënt.

De behandelingen van noorderlicht GGZ zijn in zorgprogramma’s ingedeeld. Het voordeel daarvan is dat onze activiteiten zowel voor behandelaars als voor cliënten overzichtelijker, doelgerichter en beter te organiseren zijn.

Voor elk zorgprogramma bieden wij behandeling in een korte- en een lange variant.
In de korte variant worden behandelingen aangeboden die niet langer zijn dan ongeveer 9 gesprekken en wordt ‘Noorderlicht Basis’ genoemd. Langere behandelingen met meer dan 9 gesprekken vallen onder ‘Noorderlicht Specialistisch’.

Wij streven er zoveel mogelijk naar dat uw intaker ook uw behandelaar wordt. Mocht u een andere wens hebben kunt u dat natuurlijk aangeven.