Printen

Hoe wij werken

Aanmelding, intake
Let op: Op dit moment is er een aanmeldstop voor Noorderlicht GGZ. Er kunnen daarom, in elk geval tot 01-01-2019, geen nieuwe cliënten worden aangemeld.

Na uw aanmelding door de huisarts wordt u opgeroepen voor een intakegesprek.

Tijdens de intake bespreken we wat er aan de hand is . Samen met u en uw naasten bekijken we wat uw hulpvraag is. Vervolgens maakt u samen met uw behandelaar een behandelplan. Soms zijn er meerdere behandelaars bij uw behandeling betrokken. Dit eerste gesprek is direct de start van de behandeling.
Wij streven er zoveel mogelijk naar dat uw intaker ook uw behandelaar wordt. Mocht u een andere wens hebben kunt u dat natuurlijk aangeven.

 

Behandelplan
In het behandelplan staan de afspraken die u en uw behandelaar maken. 
In het plan staat:
de diagnose, dus wat uw klachten zijn;
de behandeldoelen;
welke resultaten u kunt verwachten;
wat de behandeling inhoudt;
wat u en de behandelaar van elkaar verwachten;
hoe lang de behandeling vermoedelijk duurt.
Als u dat wilt, krijgt u een exemplaar van uw behandelplan mee naar huis.

 

Inspraak
U houdt zelf de regie over de behandeling. Dit geldt bij het bepalen van uw behandelplan, voor de inhoud van uw behandeling en voor de evaluatie. U heeft inspraak op de keuze van uw behandelaar en op de planning van de gesprekken. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Maak deze voorkeuren gerust bespreekbaar bij uw behandelaar.
Als u geen klik voelt met uw behandelaar, is het belangrijk dit aan te geven. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een oplossing.

 

Naaste omgeving
Wij kijken verder dan alleen naar u en uw klachten. De meeste mensen die in behandeling komen, merken dat hun klachten invloed hebben op de omgeving of soms zelfs door de omgeving worden versterkt. Vaak vinden mensen het niet gemakkelijk om met anderen over psychische problemen te praten. Partners, familieleden en vrienden willen vaak wel helpen, maar ze weten niet altijd hoe.
Wij merken dat familie en andere direct betrokkenen soms een geweldige hulp kunnen zijn bij de behandeling van de problemen, waardoor verbeteringen langer stand houden. Hun hulp geeft de  cliënt  het gevoel gesteund te worden en dit voorkomt isolement en eenzaamheid. Daarnaast geeft het de omgeving vaak een goed gevoel iemand te kunnen helpen waar zij om geven. Dus, indien u dit wenst kunnen belangrijke mensen uit uw omgeving betrokken worden bij de behandeling.

 

Afronding
Vinden u en uw behandelaar dat u genoeg vooruit bent gegaan? Dan ronden we de behandeling af. U maakt afspraken over eventuele zorg na de behandeling. En we bespreken wat u kunt doen als uw klachten terugkomen. Uw huisarts of andere arts krijgt van ons een verslag van de behandeling.