Printen

Kosten

Voordat u begint met behandeling bij Noorderlicht GGZ is het belangrijk dat u altijd eerst bij uw zorgverzekeraar informeert of de kosten vergoed worden. Zo nodig kunnen wij u daarbij helpen. 

GGZ behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering en niet vanuit een aanvullende verzekering. 

Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen. Zie hieronder ‘vergoeding door ziektekostenverzekeraars’. 

 

Eigen risico
Voor alle behandelingen, dus zowel voor Noorderlicht basis als voor Noorderlicht specialistisch,
moet u het verplichte eigen risico betalen (In 2018 is dat € 385,00).
Er zijn tegemoetkomingen op het verplichte eigen risico mogelijk. Als u daarover meer wilt weten dan is het verstandig om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Sommige gemeenten bieden mensen die bijzondere bijstand ontvangen vergoedingen voor bepaalde ziektekosten. U kunt het beste bij uw gemeente navragen of u daarvoor in aanmerking komt. 

 

Vergoeding door ziektekostenverzekeraars 

Alle behandelingen die door Noorderlicht GGZ aangeboden worden vallen onder de basisverzekering van  uw ziektekostenpolis. Om voor volledige vergoeding (100%) van de kosten in aanmerking te komen is het nodig dat uw zorgverzekeraar een contract heeft met Noorderlicht GGZ òf dat u de meeste uitgebreide basisverzekering heeft (ook wel restitutiepolis, vrije keuze, eigenkeuze, exclusief etc. genoemd). 

Noorderlicht GGZ heeft een contract met Menzis. Als u een zorgverzekering hebt bij Menzis wordt uw behandeling volledig vergoed. 

Hier vindt u  een actuele  lijst met namen van zorgverzekeraars waarmee we een contract hebben. Houdt deze lijst goed in de gaten want er wordt gewerkt aan uitbreiding . 

 

Basisverzekering / restitutiepolis bij andere verzekeraars

U krijgt uw behandeling bij Noorderlicht GGZ 100% vergoed als u bij uw zorgverzekeraar de meest uitgebreide basisverzekering heeft (restitutiepolis). De verzekeraars gebruiken verschillende namen hiervoor. Enkele voorbeelden:           

Univé                  Zorg vrij 

De Friesland      Vrije keus polis 

Avero Achmea   Zorgplan restitutie 

CZ                        Zorgkeuze polis 

VGZ                     Eigen keuze 

Zilveren Kruis   Basis exclusief 

ONVZ                 Vrije keuze 

Delta Lloyd       Zorgverzekering restitutie 

 

Het verdient aanbeveling om de zorgverzekeraars en hun tarieven te vergelijken. Bijvoorbeeld via Independer. 

Indien u niet een restitutiepolis heeft maar een  ‘gewone’ basisverzekering krijgt u niet de volledige behandeling vergoed maar gemiddeld 75%. Wij kunnen dan het verschil tussen dat wat de zorgverzekeraar ons vergoed en het gangbare tarief bij u in rekening brengen. Hierover kunnen we overleggen. 

 

Medicatie
Niet alle verzekeraars vergoeden alle voorgeschreven medicatie. Er zijn verzekeraars die bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld voor ADHD, niet of deels vergoeden. 

 

Onverzekerde zorg
Wij bieden ook de mogelijkheid van behandeling die u zelf financiert.
De kosten worden dan volledig bij u in rekening gebracht zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar. Ook een verwijsbrief van de huisarts is dan niet noodzakelijk. 

 

Meer informatie
Op www.kiesbeter.nl vindt u allerlei informatie over zorg. 

 

Afspraak afzeggen
Wanneer u vanwege ziekte of andere zwaarwegende redenen niet kunt komen voor uw afspraak met uw behandelaar is het belangrijk dat u uw afspraken tijdig, uiterlijk 24 uur van te voren, afzegt.
U belt daarvoor ons centrale telefoonnummer: 050-7440300.
En u spreekt de voicemail in als de telefoon niet opgenomen wordt.
Afspraken die niet op tijd afgezegd zijn worden door ons bij u in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar deze kosten vaak niet vergoed.