Printen

Noorderlicht Basis

In het zorgpad Noorderlicht Basis bieden wij kortdurende behandeling aan voor
lichtere psychische klachten op problemen. In de meeste gevallen bespreekt uw huisarts met u dat u zult worden verwezen naar een kortdurende behandeling.  Cliënten die bij Noorderlicht Basis in behandeling komen hebben bijvoorbeeld last van klachten zoals:

* somberheid of depressie,
* angst- en paniekaanvallen,
* overmatig alcoholgebruik,
* slaapproblemen,
* werk- of studie problemen,
* onverwerkte rouw,
* innerlijke onrust of concentratieproblemen,
* gedragsproblemen,
* onzekerheid,
* problemen in de opvoeding.

 

Veel gebruikte behandelmethoden
Binnen het zorgpad Noorderlicht Basis wordt  door de psycholoog veel gewerkt met kortdurende cognitieve gedragstherapie (CGT), kortdurende oplossingsgerichte therapie (PST) of ontspanningstherapie.
Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat het om het beïnvloeden van gedrag en emoties in combinatie met het beïnvloeden van (negatief) denken over het gedrag. De cliënt leert welke negatieve gedachten het gedrag en de problemen in stand houden.
Kortdurende oplossingsgerichte therapie wordt ook wel problem solving therapie (PST) genoemd.
In korte tijd wordt de vaardigheid van de cliënt in het omgaan met problemen en het gebruik van steun van familie of belangrijke andere mensen bevorderd of hersteld. Het doel is om meer controle over de klachten te krijgen. De behandeling richt zich op het hier-en-nu.
Ontspanningstherapie is gericht op het verbeteren van de zelfregulatie en controle over ander de ademhaling, de mogelijkheden om te ontspannen en het onder controle krijgen van angstreacties, lichaamssignalen en klachten.
Andere methoden
Maar wij maken ook gebruik van andere methoden zoals systeembehandeling, EMDR, gezonde leefstijl, psycho-educatie en farmacotherapie. Deze methoden worden onder andere ook toegepast door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige of de verpleegkundig specialist.

 

Afronding van de behandeling

Vinden u en uw behandelaar dat u genoeg vooruit bent gegaan?
Dan ronden we de behandeling af.
U maakt afspraken over eventuele zorg na de behandeling.
En we bespreken wat u kunt doen als uw klachten terugkomen.
Uw huisarts of andere arts krijgt van ons een verslag van de behandeling.