Printen

Noorderlicht GGZ

Noorderlicht GGZ is een kleinschalige organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het Noorden van Nederland. Wij bieden generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. Wij werken in nauwe samenwerking met huisartsen en andere ketenpartners.

 

Zorgprogramma’s

De behandelingen van Noorderlicht GGZ zijn in vier zorgprogramma’s ingedeeld:
1) angst
2) ontwikkeling
3) persoonlijkheid
4) stemming

 

Zorgpaden
Voor elk zorgprogramma bieden wij behandeling  in een korte- en een lange variant.
In de korte variant worden behandelingen aangeboden die niet langer zijn dan ongeveer 9 gesprekken en wordt ‘Noorderlicht Basis’ genoemd. Langere behandelingen met meer dan 9 gesprekken vallen onder ‘Noorderlicht Specialistisch’

 

Samenwerking tussen cliënt en behandelaar
Wij vinden het belangrijk om samen met u afspraken te maken over de gewenste behandeling. Daarom maakt de behandelaar eerst samen met u een behandelplan.  Tijdens de behandeling zal de behandelaar vervolgens regelmatig met u bespreken of u tevreden bent over de behandeling en of er eventueel iets veranderd moet worden. Ook wordt met een vragenlijst gemeten of de behandeling uw klachten verminderd heeft. Wij nodigen u graag uit hierin mee te denken en uw ervaringen beschikbaar te stellen om onze werkwijzen te verbeteren.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze behandelpaden dan kunt u bij uw behandelaar naar het document ‘Noorderlicht GGZ, Zorgprogramma’s’ vragen.

 

Activering  en meedoen in de maatschappij
Cliënten die last hebben van langdurige en complexe klachten ervaren soms tekortkomingen in hun  deelname en bijdrage aan de maatschappij.  Het kan zijn dat ze geïsoleerd leven of bepaalde sociale situaties vermijden doordat zij last hebben van angsten. Wij vinden het daarom belangrijk om gedurende de  behandeling aandacht te hebben voor  het verkrijgen en behouden van zinvolle dagbesteding en betekenisvolle relaties met de mensen in uw (woon) omgeving.

Onze behandelaars kijken dus niet alleen naar uw diagnose maar zij kijken ook samen met u naar uw specifieke persoonlijke omstandigheden en de mogelijkheden om steun te krijgen uit uw omgeving. Uw behandelaar zal als dat nodig en gewenst is uw gezin, familie of een goede vriend betrekken bij de behandeling. Soms is gezamenlijke behandeling voor het hele gezin (systeemtherapie) geïndiceerd.

Verder kunt u voor bijvoorbeeld dagbesteding, begeleiding  bij het zoeken van werk of vrijwilligerswerk  terecht bij Praktijk Broens en Zorggroep Stad en Ommeland.
Afhankelijk van uw behandeldoelen kunnen wij dit alles voor u ‘op maat’ organiseren.

 

Zelfregie
Wij vinden wij het belangrijk dat onze cliënten zoveel mogelijk zelf beslissen over hun behandeling en dus zoveel mogelijk zelf de regie in handen houden. U bent dus belangrijk bij het formuleren van uw persoonlijke doelen en uw eigen persoonlijke behandelplan.
Noorderlicht werkt ook met moderne methoden zoals E-health-modules en digitale zelfmonitoring.
Dit houdt in dat u de mogelijkheid hebt om tussen de gesprekken door met uw behandelaar in contact te blijven.

 

Verwijzing
Wanneer de klachten onvoldoende verbeteren kan het nodig zijn een andere GGZ-instelling of naar het zorgpad Noorderlicht Specialistisch te realiseren. Wij kunnen daarin adviseren. De huisarts is verantwoordelijk voor de doorverwijzing.