Printen

Angst

Per jaar lijdt naar schatting één op de acht mensen aan een angststoornis.

Dat zijn ongeveer 1,7 miljoen mensen in heel Nederland. Vrijwel alle angststoornissen komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Een aparte categorie vormen de oorlogsveteranen die angstklachten of posttraumatische stress stoornissen hebben doordat zij uitgezonden waren naar conflictgebieden.  De posttraumatische stress stoornis wordt ingedeeld bij de trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Bij die stoornis is er altijd sprake van een zeer heftige of stressvolle gebeurtenis die de klachten heeft veroorzaakt.

Angstklachten zijn vaak omgeven met een gevoel van schaamte en cliënten proberen de symptomen  vaak te verbergen. Het persoonlijke- en  maatschappelijke functioneren kan daardoor ernstig belemmerd worden. Er kan sprake zijn van voortdurende angst, paniekaanvallen, dwanggedachten of dwanghandelingen. Wanneer de angst gekoppeld is aan een bepaalde situatie dan komt het vaak voor dat cliënten die situatie gaan mijden. We spreken dan van vermijdingsgedrag.
Vaak gaat angst ook gepaard met lichamelijke verschijnselen zoals transpireren, hartkloppingen, trillen, misselijkheid, hoofdpijn, moeheid en dergelijke.
Soms is angst een onderdeel van een andere psychiatrische stoornis zoals een persoonlijkheidsstoornis.

Voorbeelden van angststoornissen die bij ons behandeld kunnen worden zijn: sociale fobie, obsessief-compulsieve stoornis (dwangstoornis), posttraumatische stress stoornis, gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, specifieke fobie, angststoornis ten gevolge van een lichamelijke aandoening.

 

Behandeling
De behandeling is bedoeld om angstklachten en lichamelijke- en psychische symptomen te verminderen. Soms is stabilisatie het eerste doel. Dan wordt er eerst gewerkt aan het leren ontspannen of er wordt eerst informatie gegeven over de werking van angst op het persoonlijk functioneren. Daarna kan in een volgende fase met specialistische methoden zoals cognitieve gedragstherapie heel precies in kaart gebracht worden hoe de angst van invloed is op het functioneren. Samen met de psycholoog  wordt dan stap voor stap geoefend met nieuw gedrag waardoor de angst geleidelijk verminderen zal. Voor specifieke angststoornissen heeft Noorderlicht GGZ de beschikking over specialistische methodieken zoals EMDR.

 

Behandelplan
Wij bespreken vooraf zorgvuldig met u of behandeling van de angstklachten in uw situatie haalbaar is. Vanwege de neiging om angstige situaties of angstige gedachten te mijden is het voor mensen met angstklachten vaak een grote stap om in behandeling te gaan. Daarom wordt er door de behandelaar van Noorderlicht in de beginfase veel aandacht besteed aan voorlichting over de behandeling en de voorbereiding daarop. Voor de nodige ondersteuning kan het zinvol zijn om uw familie of belangrijke andere mensen hierbij te betrekken.

 

Medicijnen
Er zijn medicijnen, bijvoorbeeld antidepressiva die angstklachten kunnen verminderen.
Vaak werkt een combinatie met gedragstherapie het beste. Daarnaast is het belangrijk om te leren ontspannen via ontspanningsoefeningen, afleiding te zoeken  of meer aan sport of andere fysieke activiteiten te gaan doen.  Het is mogelijk om naast gesprekstherapie ook medicijnen te gebruiken er is dan altijd ook contact met  de psychiater of de verpleegkundig specialist.

 

Activering
Angstklachten kunnen ernstig belemmeren in het dagelijks leven thuis, op school of op het werk. Daarom besteden wij naast de behandeling ook veel aandacht aan het dagelijks functioneren. Wanneer uw angst gekoppeld is aan sociale situaties dan kunnen wij u groepen aanbieden waarin u kunt oefenen in de omgang met andere mensen.
Dat doen wij in samenwerking met Praktijk Broens en Zorggroep Stad en Ommeland.
Zij bieden aantrekkelijke werkprojecten en dagbestedingsmogelijkheden, op maat, aansluitend bij de behandeldoelen die u met uw behandelaar opgesteld heeft.
Een andere mogelijkheid om te oefenen met nieuw gedrag is deelname aan de cliëntenraad.
Ook is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij het vinden van passend  vrijwilligers werk, of coaching bij arbeidsre-integratie.