Printen

Ontwikkeling

Ontwikkelingsstoornissen beginnen meestal vroeg in de ontwikkeling van het kind, vaak nog voor het kind naar de basisschool gaat. Voorbeelden van (neurobiologische) ontwikkelingsstoornissen zijn bijvoorbeeld:

  • Autisme-spectrum stoornis
  • Verstandelijke beperking
  • Aandachtsdeficiëntie en/of hyperactiviteitstoornis (ADHD)

Autisme en daaraan verwante stoornissen zoals PDD-NOS worden gekenmerkt door blijvende moeilijkheden in het contact met andere mensen. Cliënten met autisme hebben vaak moeite met het onderhouden en begrijpen van sociale relaties.

De verstandelijke beperking wordt ook wel verstandelijke ontwikkelingsstoornis genoemd.
Er is een tekort in algemene psychische functies zoals planning, redeneren, problemen oplossen. Meestal zijn er problemen in het leren op school of het leren van ervaringen. Daardoor heeft de cliënt moeite met het zelfstandig functioneren in de maatschappij.  Er is dus vaak blijvend ondersteuning nodig van familie, buren of hulpverleners.

ADHD is een stoornis waarbij de cliënt vaak moeite heeft om de aandacht lang bij een bepaalde taak te houden. Hij of zij lijkt niet te luisteren, raakt vaak spullen kwijt of kan de huishouding niet goed organiseren.

Cliënten met deze ontwikkelingsstoornissen ervaren vaak aanzienlijke problemen op school of op het werk.  Behandeling van deze stoornissen kan daarom nooit losgezien worden van de sociale context.

 

Cartpala_47218_gr

 

Behandeling
Voordat wij behandeling kunnen bieden is het belangrijk dat u eerst zorgvuldig  psychologisch onderzocht wordt. Bij zo’n onderzoek zijn  verschillende leden van het multidisciplinaire team betrokken. Onze behandeling  is gericht op het verminderen van klachten die het gevolg zijn van de stoornis. De stoornis zelf kan niet weggenomen worden. Wel kan ervoor gezorgd worden dat u er minder last van heeft.  Want vaak voelen cliënten zich somber of gespannen omdat zij al lange tijd ‘op hun tenen lopen’.  Het is dan belangrijk om samen te kijken naar de eisen die binnen uw gezin, op school of op het werk  gesteld worden.  Vaak voelen cliënten zich prettiger als zij ander werk vinden of naar een andere school gaan die beter bij hen past. Het is belangrijk om de familie of andere belangrijke personen uit uw omgeving bij deze beslissingen te betrekken.
Voor cliënten met ADHD zijn er specifieke behandelmethodieken zoals ‘ADHD-coaching’.

 

Behandelplan
Wij bespreken vooraf zorgvuldig met u wat de mogelijkheden zijn voor behandeling. Wanneer er sprake is van een licht verstandelijke beperking dan wordt uw familie of andere belangrijke mensen bij de behandeling betrokken. Een belangrijk deel van de behandeling bestaat uit het geven van psycho-educatie.  Dan krijgt u, eventueel samen met uw familie, uitleg over uw stoornis. Vaak helpt het om te weten wat je hebt en dat bespreekbaar te maken.  Je kunt er daarna vaak beter mee omgaan.

 

Medicijnen
Er zijn mogelijkheden om klachten zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen bij ADHD, met medicijnen te verbeteren.  De psychiater of de verpleegkundig specialist van Noorderlicht GGZ kunnen u met medicijnen behandelen.
Ook cliënten die in behandeling zijn geweest bij andere instellingen kunnen bij ons (eventueel langerdurend ) terecht voor nazorg en medicatie-begeleiding.

 

Activering
Omdat cliënten met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis voor een deel moeten leren leven met beperkingen is het belangrijk om aandacht te hebben voor de dagelijkse bezigheden.
Door werk of bezigheden te hebben die aansluiten bij wat u goed kunt wordt het leven vaak veel prettiger. Ook voorkomt zinvolle dagbesteding en een steunende omgeving dat u opnieuw te zwaar belast wordt.
Daarom is het mogelijk om via dagbesteding of een werkproject via Praktijk Broens en Zorggroep Stad en Ommeland te ontdekken wat uw vaardigheden zijn.
Ook is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij het vinden van passend  vrijwilligers werk, of coaching bij arbeidsre-integratie.
Cliënten met een indicatie voor langdurige begeleiding via WMO of PGB kunnen daarnaast zo nodig woonbegeleiding krijgen via Praktijk Broens of Zorggroep Stad en Ommeland.