Printen

Persoonlijkheid

Persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor. Bij 14% van de algemene bevolking en bij 60% van de patiënten met psychiatrische problematiek is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis.

Volgens de DSM 5 is een persoonlijkheidsstoornis een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt  verwacht.
Dit duurzame patroon komt tot uiting in allerlei persoonlijke en sociale situaties en veroorzaakt lijden in het sociale of beroepsmatige functioneren. Een persoonlijkheidsstoornis ontstaat vaak al  op jongvolwassen leeftijd en is stabiel en van lange duur.

Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen zoals de paranoïde persoonlijkheidsstoornis, de borderline persoonlijkheidsstoornis, de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis en de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis.

Sommige typen van persoonlijkheidsstoornissen (vooral de antisociale en de borderline persoonlijkheidsstoornis) worden met het toenemen van de leeftijd milder of verdwijnen zelfs geheel. Bij andere persoonlijkheidsstoornissen is dat minder het geval (zoals bijvoorbeeld bij de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis).

Uit onderzoek blijkt dat er over de oorzaak van persoonlijkheidsstoornissen nog niet veel met zekerheid gezegd kan worden. Het is waarschijnlijk dat er sprake is van een samenspel tussen  biologische factoren, opvoeding en erfelijke factoren.

 

Behandeling
De behandeling van persoonlijkheidsstoornis vraagt om specialistische deskundigheid en
meestal een langerdurende behandelrelatie met de psychiater, psycholoog of psychotherapeut.
Tijdens de behandeling wordt in gesprekken  helder gemaakt welke gevoelens, gedragingen en denkwijzen u heeft in relatie tot de mensen om u heen.  Uw behandelaar helpt u om daarin verandering aan te brengen zodat u  zich prettiger kunt voelen in het contact met andere mensen. Oefeningen in uw eigen leefomgeving en registratieopdrachten zijn vaak een onderdeel van de behandeling. Gesprekken met uw familie zijn vaak nodig om elkaar beter te kunnen begrijpen en elkaar te kunnen ondersteunen. Soms is behandeling van uw hele gezin nodig want dat helpt om samen te voorkomen dat u terugvalt in de ‘oude patronen’.

 

Behandelplan
Wij bespreken vooraf zorgvuldig met u of behandeling van de persoonlijkheidsstoornis in uw situatie haalbaar is. Want voor een geslaagde behandeling is het noodzakelijk om  langere tijd regelmatig voor gesprekken bij de behandelaar van Noorderlicht GGZ te komen.  Dat is niet voor iedereen  gemakkelijk om vol te houden. In uw behandelplan maken wij vooraf afspraken daarover en  wij zoeken samen naar mogelijkheden die passen bij uw situatie.

 

Medicijnen
Medicijnen worden soms voorgeschreven om de ernst van bepaalde bijkomende klachten zoals depressie of angstgevoelens te verminderen. Medicijnen kunnen een persoonlijkheidsstoornis niet wegnemen.

 

Activering
Een persoonlijkheidsstoornis kan ernstig belemmeren in het dagelijks leven thuis, op school of
op het werk. Daarom besteden wij naast de behandeling ook veel aandacht aan activering.
Want zinvolle dagbesteding en het onderhouden van betekenisvolle relaties met andere mensen helpen heel goed  om te voorkomen dat u terugvalt in ‘de oude problemen’.

Wij kunnen veel praktische begeleiding bieden bij activering in samenwerking met Praktijk Broens en Zorggroep Stad en Ommeland.
Voor sommige cliënten is het nodig om uit hun sociaal isolement te komen.
Andere mensen hebben meer behoefte om te oefenen met ander gedrag in de omgang met medemensen.  Zowel praktijk Broens als Zorggroep Stad en Ommeland bieden aantrekkelijke werkprojecten en dagbestedingsmogelijkheden,  op maat, aansluitend bij dergelijke behandeldoelen.
Ook is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij het vinden van vrijwilligers werk, of coaching bij arbeidsre-integratie.