Printen

Stemming

Stemmingsstoornissen zijn stoornissen waarbij als belangrijkste kenmerk de stemming min of meer langdurig veranderd is. Het kan gaan om ernstige somberheid (depressie) of langerdurende abnormale vrolijkheid of een geïrriteerde stemming (manie). We spreken van een stemmingsstoornis als de verstoring van de stemming intensief en langdurig, ten minste enkele dagen tot weken, vaak zelfs maanden.

Er zijn verschillende soorten stemmingsstoornissen zoals de depressie, de dysthyme stoornis of de bipolaire stoornis. Bij de dysthyme stoornis is de depressieve stemming chronisch.
Bij de bipolaire stoornis zijn zowel depressieve als manische fasen aanwezig.
Noorderlicht GGZ behandelt geen cliënten met een manische stoornis omdat daarvoor specialistische kennis en faciliteiten nodig zijn. Wel is het mogelijk om terugpreventie te bieden bij cliënten met een gestabiliseerde bipolaire stoornis.

Een depressie ontstaat vaak door een samenspel van factoren die de stoornis veroorzaken en
in stand houden. Er is altijd invloed van genetische factoren, omgevingsfactoren, negatieve levensgebeurtenissen, lichamelijke factoren en soms het gebruik van (verslavende) middelen.
De invloed van stress en persoonlijke kwetsbaarheid kunnen een depressie in stand houden.
Maar persoonlijke kracht en meer (of soms juist minder) steun van mensen uit de omgeving kunnen de symptomen van depressie tegenaan.

In het algemeen geldt dat beginnende depressies vaak niet goed herkend worden. Vroege herkenning en aanpak van depressieve klachten kan verergering en mogelijke verdieping van depressie voorkomen.

 

Behandeling
Bij behandeling van depressieve klachten is het belangrijk om de beschermende factoren en de zelfredzaamheid te vergroten.  De behandeling is gericht op het versterken van persoonlijke vaardigheden, zingeving, eigenwaarde en het versterken van het sociale netwerk.
Specifiek voor cliënten met een depressieve stoornis geldt vaak dat zij ‘door een donkere bril’ naar de wereld kijken. Wat zij zien of meemaken wordt dan als negatief ervaren.
De behandelaar van Noorderlicht GGZ kan in zo’n geval met u oefenen om uw automatische negatieve gedachten om te vormen tot helpende gedachten. Dat is een specialistische methode die cognitieve gedragstherapie genoemd wordt.

 

Behandelplan
Wij bespreken vooraf zorgvuldig met u of wat voor u de juiste behandeling is. En behandeling van depressie kan soms al in 8 tot 12 gesprekken succes hebben. Of dat het bij u het geval is hangt natuurlijk sterk af van uw persoonlijke omstandigheden.

 

Medicatie
Antidepressiva zijn medicijnen die veel toegepast worden bij depressies. Twee soorten medicijnen worden veel toegepast. Dat zijn tricyclische antidepressiva (TCA’s) en selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s). Tricyclische  antidepressiva zijn werkzaam bij depressie maar helpen ook bij sommige angststoornissen en soms bij pijn. TCA’s  kunnen bijwerkingen hebben.
De modernere antidepressiva, de SSRI’s hebben minder bijwerkingen.
Het is mogelijk om naast gesprekstherapie ook medicijnen te gebruiken met begeleiding van de psychiater of de verpleegkundig specialist.

 

Activering
Een kenmerk van depressie is dat er een verlies is van interesse en plezier in activiteiten. Cliënten worden vaak minder actief en besteden veel tijd aan piekeren. Activering is erg belangrijk om die negatieve spiraal om te draaien. Want omgekeerd is het ook zo dat activering de stemming doet verbeteren. Uw behandelaar zal samen met u gaan kijken naar uw activiteiten en de plezierige activiteiten die u heeft.

Wanneer het u moeite kost ‘om weer onder de mensen te komen”of om uw interesses te verbreden dan zijn er ook mogelijkheden om deel te nemen aan dagbesteding bij Praktijk Broens en Zorggroep Stad en Ommeland.