Printen

Clientenraad

Cliëntenraad

Bij Noorderlicht GGZ wordt de inbreng van cliënten zeer gewaardeerd. Wij vinden het vanzelfsprekend en heel belangrijk dat cliënten nauw betrokken worden bij het opstellen van hun persoonlijke behandelplan. Maar daarnaast vinden wij het ook noodzakelijk dat cliënten meedenken in de organisatie van onze zorg.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
Cliënten kunnen ook invloed uitoefenen op  het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg. De invloed is formeel geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
Deze wet bepaalt onder andere dat de zorginstelling een cliëntenraad moet hebben.

Cliëntenraad
Cliënten kunnen deelnemen aan de cliëntenraad van Noorderlicht GGZ. De cliëntenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers. De cliëntenraad wordt voorzien van de nodige middelen om hun taak goed uit te kunnen voeren. De cliëntenraad heeft medezeggenschap als het gaat om beleid op het gebeid van veiligheid, gezondheid, voeding en hygiëne. De directie van Noorderlicht GGZ  moet luisteren naar de cliëntenraad en mag niet van het advies afwijken. Verder geeft de cliëntenraad (gevraagd en ongevraagd) advies over bijvoorbeeld fusies, reorganisaties en verhuizingen.

Samenwerkingsovereenkomst
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de cliëntenraad van Noorderlicht GGZ en de directie wordt vastgesteld hoe de medezeggenschap precies is geregeld. Er is regelmatig overleg tussen de cliëntenraad en de directie over het beleid.

Contactgegevens
Cliëntenraad Noorderlicht GGZ
Capellastraat 3
9742 LJ Groningen
E-mail: clientenraad@nlggz.nl