Printen

Het Noorderlicht

Het Noorderlicht is een verschijnsel dat de mensheid al lang bezig houdt. In eeuwenoude mythologieën werd er een verband gelegd met de geestenwereld. Tegenwoordig weten we veel meer van het Noorderlicht. Het verschijnsel is niet langer ongrijpbaar en wetenschappelijk is er eigenlijk niets mysterieus meer aan. We zijn goed in staat om te voorspellen wanneer het Noorderlicht extra goed zichtbaar zal zijn en we weten hoe de kleuren en bewegingen ontstaan. Toch blijft de waarneming van het Noorderlicht voor iedereen een unieke belevenis. Want elke keer als het Noorderlicht zichtbaar is, zal het anders bewegen en net weer andere kleuren geven. Net zoals het Noorderlicht is elke cliënt uniek. Want ieder mens heeft andere dingen meegemaakt die hem of haar gekleurd hebben. Omdat iedere cliënt anders is betekent dit ook dat het aangaan van een behandeling een unieke ervaring is. En hoewel we gelukkig steeds meer wetenschappelijke kennis hebben van diagnoses en werkzame behandelingen blijven er soms moeilijk te verklaren factoren die maken dat een cliënt een beweging inzet die leidt tot een verandering. Wij willen in onze behandeling oog hebben voor alle aspecten die aan iemands herstel en groei kunnen bijdragen. We denken dat wij als kleinschalige onderneming dit kunnen waarmaken door een betrokken en persoonlijke wijze van behandeling. 

Sjoerd van der Velde, namens de directie van Noorderlicht GGZ.