Printen

Medezeggenschap

Medezeggenschap cliënten Noorderlicht

Behandeltrajecten binnen Noorderlicht zijn vaak kortdurig. Hierdoor zijn de mensen die als cliënt met Noorderlicht GGZ te maken hebben, vaak maar voor een korte periode betrokken bij Noorderlicht. Hierdoor is het onmogelijk gebleken om een structurele overlegstructuur met een cliëntenraad te hebben.

Hoewel een structurele overlegstructuur niet mogelijk was, vinden wij het erg belangrijk om van mensen te horen wat zij als cliënt vinden van Noorderlicht GGZ. Welke ervaring heeft u met ons en waar liep u tegenaan als cliënt. Wij streven ernaar om een goede organisatie neer te zetten. Wij realiseren ons dat wij vanuit ons eigen perspectief naar de organisatie kijken. Graag krijgen wij ook van u te horen op welke wijze u als cliënt tegen onze organisatie aankijkt. U kijkt met andere ogen en ziet hiermee andere zaken. Graag krijgen wij dan ook feedback van u over onze organisatie. Wij waarderen uw inbreng en uw inbreng stelt ons in staat om als organisatie beter te worden. Wij hopen dan ook dat zo veel mogelijk cliënten gebruik maken van de mogelijkheid om medezeggenschap uit te oefenen in onze organisatie.

U kunt mij rechtstreeks een e-mail sturen met uw opmerkingen. Ook kunt u contact opnemen met onze organisatie om een afspraak met mij te plannen. U kunt dan in een persoonlijk gesprek aangeven welke zaken u belangrijk vind en daarmee medezeggenschap hebben in onze organisatie.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd van der Velde
Directeur algemene zaken
s.vandervelde@nlggz.nl