Printen

Wie zijn wij

Noorderlicht GGZ is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het Noorden van Nederland. Wij bieden generalistische basis GGZ en specialistische GGZ.

Wij werken in nauwe samenwerking met huisartsen en andere ketenpartners.
Naast behandeling bieden wij ook dienstverlening aan voorliggende voorzieningen zoals POH-GGZ in de huisartsenpraktijk en consulten in de huisartsenpraktijk.

Onze specialistische zorg is altijd teamwerk.  Ons  team bestaat uit de disciplines psychiater, gezondheidszorg psycholoog, verpleegkundig specialist en sociaal psychiatrisch verpleegkundige.
Wij werken met hulpverleners die al jaren werkervaring hebben in de GGZ. Onze behandelaren zijn allen BIG-geregistreerd

 

Missie en visie

De doelstelling van Noorderlicht GGZ is om kwalitatief goede behandeling  en (maatschappelijke) activering aan te bieden met als resultaat dat de zorgbehoefte van cliënten structureel verminderd wordt.  Onze visie is gebaseerd op de zogenaamde ‘herstelbenadering’.
 Maar wij vinden dat de centrale begrippen uit de herstelbenadering zoals empowerment, zelfregie en participatie  geen betekenisloze kreten mogen zijn. Voor ons zijn die begrippen principes waaraan onze organisatie en de individuele behandelplannen van onze cliënten getoetst kunnen worden.