Printen

Toezicht

De directie van Noorderlicht GGZ  valt onder toezicht van de Raad van Commissarissen van Noorderlicht GGZ BV. Commissarissen zijn onafhankelijk van de organisatie van Noorderlicht GGZ. Doordat ze niet verbonden zijn, kunnen ze vanaf een afstand kritisch toezien op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

De directie van Noorderlicht GGZ legt verantwoordelijkheid af aan de Raad van Commissarissen over het gevoerde beleid. De Raad van Commissarissen komt enkele malen per jaar bijeen.
In het bestuursreglement van Noorderlicht GGZ is vastgelegd welke besluiten van de directie vooraf moeten zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.