Printen

Aanmelden

Let op: Op dit moment is er een aanmeldstop voor Noorderlicht GGZ. Er kunnen daarom, in elk geval tot 01-01-2019, geen nieuwe cliënten worden aangemeld.

Wanneer u zich wilt aanmelden voor behandeling bij Noorderlicht GGZ  heeft u een recente  verwijsbrief van uw huisarts nodig. Het is dus belangrijk om eerst een afspraak met uw huisarts te maken.
 

Aanmelden

Let op: Aanmelden via Zorgdomein is niet mogelijk
 

Instroomstop Menzis verzekerden

Zodra u een verwijzing ontvangt voor GGZ behandeling wilt u graag dat de behandeling zo snel mogelijk van start kan gaan. Het is dan vervolgens ook vervelend, zo niet onbegrijpelijk, dat u op een wachtlijst komt te staan.

Tot onze grote spijt kunnen wij momenteel geen cliënten met een Menzis zorgverzekering aannemen.

Dit omdat we boven het budget komen dat wij in 2018 mogen declareren.

Met Menzis hebben we een contract en kunnen we een bepaalde productie, dus tot een bepaald bedrag per jaar declareren. Als we daarboven komen krijgen we geen vergoeding voor de geleverde zorg. Dit is nu helaas bij ons het geval.

Voor een eventuele verhoging van het budget moeten we met Menzis in gesprek en toestemming krijgen om meer cliënten te mogen aannemen. We hopen spoedig meer duidelijkheid te krijgen van Menzis.

Als jonge en kleine instelling (met korte wachtlijsten) is het lastig om enerzijds veel nieuwe aanmeldingen te krijgen, terwijl we anderzijds afhankelijk zijn van het contract dat we hebben met de zorgverzekeraars.

 

Intake
Wij nemen nieuwe aanmeldingen zo spoedig mogelijk na binnenkomst in behandeling.
De huisarts wordt na aanmelding per brief op de hoogte gesteld wie het eerste gesprek met de cliënt zal gaan voeren.
Nadat het onderzoek afgerond is wordt de huisarts, indien de cliënt daarmee instemt, opnieuw per brief door de hoofdbehandelaar op de hoogte gebracht van het behandelplan. 

 

Evaluatievan de behandeling
Evaluatie van de behandeling geschiedt minimaal 1x per jaar en zo nodig vaker. Daarnaast wordt de huisarts door de hoofdbehandelaar, en na overleg met de cliënt, op de hoogte gebracht van de voortgang van de behandeling. 

 

Kosten/ Vergoeding door ziektekostenverzekeraars 

Alle behandelingen die door Noorderlicht GGZ aangeboden worden vallen onder de basisverzekering van  uw ziektekostenpolis. Om voor volledige vergoeding (100%) van de kosten in aanmerking te komen is het nodig dat dat u de meeste uitgebreide basisverzekering heeft  (ook wel restitutiepolis, vrije keuze, eigenkeuze, exclusief etc. genoemd) òf dat uw zorgverzekeraar een contract heeft met Noorderlicht GGZ   

Noorderlicht GGZ heeft een contract met Menzis. Als u een zorgverzekering hebt bij Menzis wordt uw behandeling volledig vergoed. 

Indien u niet een restitutiepolis heeft maar een  ‘gewone’ basisverzekering krijgt u niet de volledige behandeling vergoed maar gemiddeld 75%. Wij kunnen dan het verschil tussen wat de zorgverzekeraar ons vergoed en het gangbare tarief bij u in rekening brengen. Hierover kunnen we overleggen.