Printen

Aanmelden

Wanneer u zich wilt aanmelden voor behandeling bij Noorderlicht GGZ  heeft u een recente  verwijsbrief van uw huisarts nodig. Het is dus belangrijk om eerst een afspraak met uw huisarts te maken.
 

Aanmelden 

  

Let op:   Aanmelden via Zorgdomein is niet mogelijk
 

Intake
Wij nemen nieuwe aanmeldingen zo spoedig mogelijk na binnenkomst in behandeling.
De huisarts wordt na aanmelding per brief op de hoogte gesteld wie het eerste gesprek met de cliënt zal gaan voeren.
Nadat het onderzoek afgerond is wordt de huisarts, indien de cliënt daarmee instemt, opnieuw per brief door de hoofdbehandelaar op de hoogte gebracht van het behandelplan. 

Evaluatievan de behandeling
Evaluatie van de behandeling geschiedt minimaal 1x per jaar en zo nodig vaker. Daarnaast wordt de huisarts door de hoofdbehandelaar, en na overleg met de cliënt, op de hoogte gebracht van de voortgang van de behandeling. 

Kosten/ Vergoeding door ziektekostenverzekeraars 

Alle behandelingen die door Noorderlicht GGZ aangeboden worden vallen onder de basisverzekering van  uw ziektekostenpolis. Om voor volledige vergoeding (100%) van de kosten in aanmerking te komen is het nodig dat dat u de meeste uitgebreide basisverzekering heeft  (ook wel restitutiepolis, vrije keuze, eigenkeuze, exclusief etc. genoemd) òf dat uw zorgverzekeraar een contract heeft met Noorderlicht GGZ   

Noorderlicht GGZ heeft een contract met Menzis. Als u een zorgverzekering hebt bij Menzis wordt uw behandeling volledig vergoed. 

Indien u niet een restitutiepolis heeft maar een  ‘gewone’ basisverzekering krijgt u niet de volledige behandeling vergoed maar gemiddeld 75%. Wij kunnen dan het verschil tussen wat de zorgverzekeraar ons vergoed en het gangbare tarief bij u in rekening brengen. Hierover kunnen we overleggen.