Printen

Praktijk Broens

Voor wie bedoelt:

Onze hulpverlening is bedoeld voor volwassenen die vanwege psychische klachten ondersteuning en activering wensen. Bijvoorbeeld omdat ze een tekort ervaren bij hun zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, dagstructuur, financiën/regelzaken en sociale contacten. Naast de individuele begeleiding -ook in de thuissituatie- hebben we dagbesteding en kunnen we helpen bij het vinden van (vrijwilligers)werk. Verder kunnen we overbruggingscontacten bieden aan mensen die op een wachtlijst staan, bijvoorbeeld voor een behandeling bij een GGZ instantie.

Het grootste deel van de mensen die wij begeleiden heeft een behandeling afgerond of heeft nog een behandelaar (psychiater, psycholoog, verpleegkundig specialist, SPV etc.) Anderen hebben alleen contact met hun huisarts. Of iemand in aanmerking komt voor begeleiding door een maatwerkvoorziening wordt bepaald door de indicatiesteller van de gemeente. (WIJ team, wmo-consulent).

Soort hulpverlening:

Onze hulpverlening wordt een maatwerkvoorziening genoemd en valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De begeleiding kan als ZIN (zorg in natura) of via PGB (PersoonsGebonden Budget) geboden worden. Wij bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Voor meer informatie kunt u onze site bezoeken.