Printen

Zinso

Zorggroep Stad en Ommeland heeft in Groningen 
drie locaties, daarnaast is er een locatie in Veendam. In Groningen zijn er twee inlooplocaties (in de wijk Paddenpoel en in de wijk De Hoogte) en één werkbedrijf (dagbesteding). 
De locatie in Veendam is bij het veteranenhuis “De Molenhoeve”. Op deze locatie wordt begeleiding en dagbesteding geboden aan veteranen met posttraumatische stress stoornis (PTSS).
Bij Zorggroep Stad en Ommeland kunnen cliënten van Noorderlicht GGZ terecht die in het kader van hun behandeling activering of begeleiding nodig hebben. Er is begeleiding bij dagbesteding, arbeidsre-integratie of het vinden van vrijwilligerswerk.

De hulpverleners van Zorggroep Stad en Ommeland werken onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar van Noorderlicht GGZ  aan vooraf opgestelde behandeldoelen. 
Het behandelplan wordt altijd samen met de cliënt en de hoofdbehandelaar van Noorderlicht GGZ geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
Cliënten worden actief betrokken bij de evaluaties.

Meer informatie over het aanbod van Zorggroep Stad en Ommeland kunt u hier lezen. Informatie over zorggroep Stad en Ommeland.