Printen

Noorderlicht consult

Een diagnostisch consult is een psychiatrisch of psychologisch onderzoek van een cliënt dat verricht wordt op verzoek van een ketenpartner zonder dat uit dat onderzoek automatisch behandeling van de cliënt volgt. Het diagnostisch consult wordt afgesloten met een diagnose en behandeladvies.

 

Voordelen
Voor huisartsen in ons werkgebied biedt Noorderlicht GGZ de mogelijkheid om een diagnostisch consult te laten verrichten in de huisartsenpraktijk. Daarvoor wordt een psycholoog, psychiater of verpleegkundig specialist ingezet. Dit kan bijvoorbeeld ondersteunend zijn voor de behandeling door de POH-GGZ. Voor de cliënt is het voordeel dat diagnostisch onderzoek laagdrempelig beschikbaar is zonder dat ‘omslachtige’ verwijzing naar de 2e lijn noodzakelijk is.

 

Meer informatie
Voor ‘Noorderlicht Consult’ wordt het uurtarief en de reiskosten in rekening gebracht. Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Dhr. S. van der Velde, telefoonnummer 050 7630408.